Corona Virus en Zwangerschap​

Het corona virus houdt ons allen in de greep en heeft ook effect op de Verloskundige zorg die wij normaal gesproken geven. Het is heel belangrijk dat we besmettingen tegen gaan! Om besmetting te voorkomen nemen wij enkele voorzorgsmaatregelen, maar vragen we ook van jullie om je goed bewust te zijn van ziekteverschijnselen.

Neem telefonisch contact met ons op bij:

  • koorts en luchtwegklachten ( hoesten of kortademigheid)
  • als je in de afgelopen 14 dagen in een risicogebied bent geweest
  • als je in direct contact bent geweest met iemand die besmet blijkt met het coronavirus.


Als je ziek bent, kom dan NIET naar de praktijk en neem telefonisch contact met ons op! Twijfel je of je bent niet helemaal lekker, laat het weten zodat we uit voorzorg je afspraak kunnen verzetten! Neem als het kan liever niet je kinderen mee naar de praktijk. Neem ook geen plaats in de wachtkamer als je ziek bent!

Mocht je ziek zijn en ons toch nodig hebben voor een huisbezoek, vermeld aan de telefoon dat je ziek bent! Dan kunnen wij voorzorgsmaatregelen nemen!

Tijdens prenatale controles zullen we je voorlopig geen hand meer geven, we zullen na ieder consult ons handen wassen.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat bij enige twijfel, lichte verkoudheidsklachten etc, dat we je echt vragen NIET naar de praktijk te komen! We moeten elkaar beschermen!

Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl

Groetjes Elisabeth, Nikkie en Astrid

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Bedankt voor het invullen van ons formulier.

We hebben je gegevens in goede orde ontvangen, we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!