Klachten

Als je klachten hebt over onze zorg

Als je klachten hebt over de eerstelijns verloskundige hulp of over de bejegening door een van ons, dan hopen we dat jullie dit met een van ons kan bespreken. Het is mogelijk dat wij ons niet bewust zijn dat je ontevreden bent, mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Vaak is dit voldoende om tot een oplossing te komen. Blijft je ontevreden na dit gesprek of zijn er redenen om het gesprek niet aan te gaan dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV. Je kunt jouw klacht over de verloskundige ook aan deze commissie voorleggen als de verloskundige uw eerstelijns (poliklinische) bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid.

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt uw klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Het adres van de Klachtencommissie is:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001, 3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
E-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Het is altijd mogelijk om jouw klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Volksgezondheid, de Burgerlijk rechter. De brochure ’Een klacht over de zorg. Wat nu?’ wijst de weg hoe en waar klachten over de zorg naar voren gebracht kunnen worden. Je kan de brochure downloaden van de website van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie: www.npcf.nl. Deze klachtenregeling is ook te vinden op www.knov.nl.