Studies

In de praktijk zijn wij continue bezig met het verbeteren van de zorg. Dit doen wij onder andere door mee te werken aan onderzoeken die plaatsvinden in de verloskunde. Hieronder vind je de onderzoeken waar we momenteel aan meewerken.

Polar

Met deze studie wordt een nieuwe methode voor vroege opsporing van aangeboren hartafwijkingen onderzocht. Een bijkomend voordeel van de screening was dat naast aangeboren hartafwijkingen ook andere belangrijke problemen vroeg opgespoord werden, zoals infecties en problemen met de ademhaling.

Met een saturatiemeter wordt minimaal een uur na de geboorte het zuurstofgehalte in het bloed van de baby gemeten. Deze meting gaat met een sensor door de huid heen. Er hoeft dus niet geprikt te worden.
Het zuurstofgehalte bij een aangeboren hartafwijking is vaak lager dan normaal. Bij een afwijkende waarde van het zuurstofgehalte, wordt de baby nagekeken door een arts van de afdeling kindergeneeskunde. Als het zuurstofgehalte dan nog te laag is, wordt er een echo van het hart gemaakt in het LUMC, VUmc of AMC.

De kans is erg groot dat het zuurstofgehalte normaal is. Voor de zekerheid wordt op de tweede of derde levensdag de meting nogmaals herhaald.

Meer informatie: www.polarstudie.nl

Proteus

De beste babyvoeding voor een baby is moedermelk. Nederlandse kunstvoeding is van uitstekende kwaliteit, maar bevat veel meer eiwitten dan borstvoeding. Door middel van wetenschappelijk onderzoek wordt er naar gestreefd de kunstvoeding nog verder te verbeteren. In dit onderzoek bekijken we of kunstvoeding met 20% minder eiwitten beter is dan de huidige kunstvoeding. Wil je meer weten over dit onderzoek, en zou je zelfs mee willen doen, bekijk dan de website voor meer informatie: www.proteusonderzoek.nl