NIPT niet invasieve prenatale test

Blog 2: NIPT (niet invasieve prenatale test)

 

Vanaf 1 april 2017 hebben alle zwangere vrouwen de mogelijkheid te kiezen voor de NIPT. Er is dus meer te kiezen op het gebied van prenatale screening. Voorheen was alleen de combinatietest beschikbaar. Nu zijn er eigenlijk 3 keuzes: niet meedoen aan screening, de combinatietest of de NIPT.

Er wordt bij de intake extra tijd ingepland om je van al deze informatie te voorzien. Of we maken een extra afspraak om dit uitgebreid met je te bespreken, zodat je op basis van alle informatie je keuze kan maken.

 

Wat is de NIPT?

De NIPT is een bloedonderzoek bij de zwangere, waarbij er vrij DNA afkomstig van de placenta wordt getest op downsyndroom, edwards- en patau syndroom. De NIPT kan plaats vanaf 11 weken zwangerschap. Voordat de NIPT wordt gedaan moet de zwangerschapsduur zijn vastgesteld met een termijnecho. Deze vindt plaats tussen 10 en 11 weken. Het kan dus zijn dat de echo iets later plaats vindt dan wat je normaal gesproken gewend was, omdat er niet meer dan 1 week mag zitten tussen bloedafname en de echo!

De NIPT uitslag is gebaseerd op DNA afkomstig van de placenta. Bij een positieve uitslag (dat wil zeggen dat de test uitwijst dat er bijvoorbeeld sprake is van downsyndroom) wordt er alsnog vervolgonderzoek door middel van een vruchtwaterpunctie of vlokkentest aangeboden om duidelijkheid te krijgen over of er daadwerkelijk sprake is van een kindje met Downsyndroom. Het kan zijn dat de afwijking alleen in de placenta voorkomt en dat het kind gezond is.

 

Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten over de NIPT:

Onderdeel van wetenschappelijk onderzoek

De NIPT is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek dat als doel heeft uit te zoeken op welke manier de NIPT in Nederland zo goed mogelijk aangeboden kan worden.  Dit betekent dat je voor deelname toestemming geeft voor het gebruik van je gegevens. (voor meer informatie zie onderaan dit bericht.

 

Nevenbevindingen

Er wordt voorafgaand aan de NIPT gevraagd of je nevenbevindingen wil weten. Nevenbevindingen zijn andere bevindingen dan waar de test oorspronkelijk voor is bedoeld. Het gaat dan om bijvoorbeeld andere chromosomale afwijkingen, afwijkingen in de placenta of soms afwijkingen bij de moeder. Als je geen nevenbevindingen wil weten wordt het DNA alleen getest op down-, edwards- en patausyndroom. Andere chromosomen worden afgedekt met een filter en worden niet bekeken.

Als je wel nevenbevindingen wil weten worden de andere chromosomen niet afgedekt en wel bekeken. Als er nevenbevindingen gevonden worden, is bijna altijd een vruchtwaterpunctie of vlokkentest nodig om deze bevindingen te specificeren. Maar het kan ook zijn dat er geen duidelijkheid komt na het ontdekken van de nevenbevindingen omdat er niet duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn.  Je krijgt altijd meet informatie via een klinisch geneticus die je hier meer over kan vertellen.

 

Geen geslachtsbepaling!

Het laboratorium onderzoekt geen geslachtshormonen, Er komt dus geen uitslag over het geslacht! In het buitenland wordt dit wel gedaan,  maar in Nederland is er, omdat het gaat om een studie opzet, geen toestemming voor gegeven.

 

NIPT lukt niet altijd

De NIPT lukt niet altijd. Bij ongeveer 2 op de 1000 zwangeren mislukt de test. Dit komt vaak doordat er te weinig DNA materiaal van de placenta te vinden is in het bloed van de zwangere. Als de NIPT mislukt kan deze nog een keer overgedaan worden, in tweederde van de gevallen lukt het dan alsnog. Hier zitten geen extra kosten aan verbonden.

 

Prikpunten

Het bloed voor de NIPT kan maar bij een aantal laboratoria worden afgenomen. Kijk voor alle beschikbare prikposten op: http://www.meerovernipt.nl/content/bloedafname-locaties-0

 

Dichtstbijzijnde locaties zijn:

Amsterdam: OLVG West, Atal Medial (Jan Tooropstraat)

Haarlem: Kennemergasthuis Locatie Noord en Zuid

 

Kosten

De NIPT kost 175 euro, dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze kosten moeten vooraf aan de bloedafname betaald worden.

 

Uitslag

De uitslag van de NIPT krijg je binnen 10 werkdagen.

Wil je meer weten, kijk op www.meerovernipt.nl en

www.onderzoeknaarmijnongeborenkind.nl

Voor meer informatie

 

Of bel met ons voor een afspraak of telefonische informatie!