Privacystatement

Deze website, www.duo-verloskunde.nl, wordt onderhouden door Duo, praktijk voor verloskunde. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. De informatie op de website van het Duo, praktijk voor verloskunde is met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er onvolkomenheden op de website staan. Wanneer dit zo is horen wij dit graag en zullen wij deze zo snel mogelijk herstellen.

Informatie over Duo, praktijk voor verloskunde

Duo, praktijk voor verloskunde is gevestigd te Zwanenburg en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 67695701 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Duo, praktijk voor verloskunde bereikbaar op telefoonnummer 06-50494811. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@duo-verloskunde.nl.

Aansprakelijkheid

Duo, praktijk voor verloskunde is in géén geval aansprakelijk voor beschadiging of andere gevolgen in welke vorm dan ook, door gebruik van onze website, het raadplegen van geplaatste informatie, of met tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen. Vooral op het gebied van medische onderwerpen is het verstandig om bij geringste twijfel contact op te nemen met huisarts of verloskundige via het spoednummer, en niet af te gaan op algemene informatie op een website of forum.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Inschrijfformulier website: Als u gebruik maakt van het inschrijfformulier van de website, zorgt het beveiligingssysteem van de website voor een versleutelde verzending van deze informatie.

Contact/overdracht gegevens naar andere zorgverleners: Wij maken bij het verzenden van medische overdrachtsgegevens alleen gebruik van beveiligde mail met andere zorgverleners.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria Duo, praktijk voor verloskunde hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan

bewaart Duo, praktijk voor verloskunde de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Duo, praktijk voor verloskunde worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Duo praktijk voor verloskunde en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Duo, praktijk voor verloskunde te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Duo, praktijk voor verloskunde te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De website van Duo, praktijk voor verloskunde maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door je browser worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. Met de informatie opgeslagen in deze cookies kan de website je herkennen bij een volgend bezoek en kunnen we statistische informatie verzamelen. Met het gebruik van deze website geef je toestemming tot het accepteren van cookies.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 24-11-2019.

Bedankt voor het invullen van ons formulier.

We hebben je gegevens in goede orde ontvangen, we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!