Prenatale screening

Tijdens de zwangerschap zijn er mogelijkheden om op een aantal aangeboren afwijkingen te testen. De prenatale screening bestaat uit drie onderdelen:

1. Bloedonderzoek bij de zwangeren rond 12 weken

Het bloedonderzoek spoort aandoeningen op die uw kind ziek kunnen maken, zelfs voordat het is geboren. Bijna altijd is het mogelijk om u al tijdens de zwangerschap te behandelen en zo uw baby te beschermen. Daarom krijgt u het bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap aangeboden. Dan kan een behandeling snel worden gestart.

2. De screening voor down-, edwards en patausyndroom

U kunt laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap. U bent niet verplicht om het onderzoek op down-, edwards- en patausyndroom te doen.

3. De 20 weken echo, ook wel SEO genoemd (structureel echoscopisch onderzoek)

Met de 20 wekenecho kunt u laten onderzoeken of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. De 20 wekenecho is geen pretecho, maar een medisch onderzoek.
Het belangrijkste doel van de 20 wekenecho is te onderzoeken of uw kind een open rug of open schedel heeft. Ook wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van uw kind. Daarbij kunnen andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Tijdens de eerste controle op de praktijk bespreken we de mogelijkheden met jullie over de verschillende onderzoeken.

via de volgende link kan je over alle genoemde onderzoeken uitgebreidere informatie vinden ter voorbereiding op het eerste gesprek bij ons in de praktijk:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl